#สวนสัตว์เชียงใหม่ เพิ่มพื้นที่ให้หมีแพนด้า “บ้านใหม่ใหญ่กว่าเดิม เติมความสุขให้หลินฮุ่ย”

สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย ได้ขยายพื้นที่ส่วนจัดแสดงใหม่ ที่ใหญ่กว่าเดิม เพื่อเติมความสุขให้กับหมีแพนด้าหลินฮุ่ย ภายในส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า

นายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทยได้ใส่ใจและให้ความสำคัญกับหมีแพนด้าซึ่งเป็นทูตสันถวไมตรีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยการเปิดส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าในครั้งนี้เป็นการทำให้หมีแพนด้าหลินฮุ่ยได้มีพื้นที่อยู่อาศัยกว้างมากยิ่งขึ้นส่งผลทำให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตัวหมีแพนด้าหลินฮุ่ยได้มีสวัสดิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไปภายในส่วนจัดแสดงใหม่จะมีเครื่องเล่นวัสดุอุปกรณ์ให้

หมีแพนด้าหลินฮุ่ยได้ออกกำลังกายอย่างมีความสุข สนุกกับการใช้ชีวิต ทั้งนี้ทางทีมพี่เลี้ยงได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ของหมีแพนด้าหลินฮุ่ยตลอดทุกช่วงเวลา  อีกทั้งยังมีระบบโทรทัศน์วงจรปิดมากกว่า 30 ตัวในพื้นที่ เพื่อเฝ้าสังเกตพฤติกรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าชมอีกด้วย ปัจจุบันหมีแพนด้าหลินฮุ่ยมีอายุ 18 ปี 5 เดือน(28 ก.ย. 2001) น้ำหนัก 108.5 กิโลกรัม สุขภาพโดยทั่วไปปกติดี มีการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์เป็นประจำทุกวัน

อย่าลืม!!! มาเยี่ยมชมบ้านใหม่ของหมีแพนด้าหลินฮุ่ยกันนะครับณส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าสวนสัตว์เชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น. ทุกวัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ 053 – 358116

ลำดับข่าวที่  3/ 2563                   เดือน กุมภาพันธ์ 2563

นายวุฒิชัย ม่วงมัน          ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่          

นางสาวสุวลักษณ์ ธรรมเชื้อ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

นางสาวไพรรินทร์ ยานะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

Related posts