# สนภ.3 นทพ. เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีสวดอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลศพ พระพรหมมงคล วิ.(ทอง สิริมงคโล) #

เมื่อ 3 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ยุทธชัย จันทรวิภาค รอง ผอ.สนภ.3 นทพ.


พร้อมกำลังพล สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีสวดอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลศพ พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงคโล) ซึ่ง สนภ.3 นทพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

Related posts