#พาณิชย์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020 ครั้งที่ 21

วันที่ 31 มกราคม 2563 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020 ครั้งที่ 21 เพื่อยกระดับ และพัฒนามาตรฐานสินค้าของภูมิภาคให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถแข่งขันได้และทำให้สินค้าของตนเองเป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า

ภาพ/ข่าว ปชส. พาณิชย์ จ. เชียงใหม่

Related posts