#นครสวรรค์ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. คุณพัชรินทร์ รัตนไพสนณ์ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้บริจาคและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ


………………………………………………….
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-001555 และ 056-219888 และ 089-8584102ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ

Related posts