#ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลป้ายเลขสวย ขอ และป้ายเลขสวย หมวดเสริม ขค ขง ขจ และ ขฉ วันเสาร์ที่ 8 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการประมูลเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 25 โหมดอักษร ขอ จำนวน 301 หมายเลข และป้ายทะเบียนรถสวยหมวดเสริมหมวดอักษร ขค ขง ขจ และ ขฉ จำนวน 140 หมายเลขในวันเสาร์ที่ 8และวันอาทิตย์ที่9 กุมภาพันธ์ 2563 ณโรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่


แผ่นป้ายที่จะนำออกประมูลเป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์และความหมายบ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จะสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นประชาชนมีสุขโดยทั่วหน้า

หมวดอักษรขอยังสื่อความหมายถึง “ขับรถเลขสวยอำนวยโชคลาภ“ อันจะส่งผลให้ผู้ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความเจริญ เป็นสิริมงคล รถที่ใช้อยู่จะนำพาให้มีทรัพย์เพิ่มพูนทวียิ่งๆ ขึ้นไปนอกจากนั้นยังมีแผ่นป้ายทะเบียนรถหมวดเสริมหมวดอักษร หมวดอักษร ขค ขง ขจและขอ แผ่นป้ายทะเบียนรถหมดเสริมเป็นภาพกราฟฟิกครอบครัวหมีแพนด้า ช่วงช่วง หลินฮุ่ยและหลินปิง

ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยมาแล้วจำนวน 24 ครั้ง นำเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปภ) จำนวนทั้งสิ้น 523,038,811 บาท

ทั้งนี้ได้นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถไปใช้ในกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปภ.ในโครงการต่างๆอาทิโครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS ,โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ เครื่องตรวจจับวัดแอลกอฮอละ,โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่,โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ โดยมอบปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน โครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน,โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เป็นต้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดที่เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศล โดยการร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษร ขอ และป้ายทะเบียนรถหมวดเสริมหมวดอักษร ขค ขง ขจ และ ขอวันเสาร์ที่ 8และวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563ณโรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร 053 270412 -053 140405  สำนักงานขนส่ง สาขาอำเภอฟางโทร 053-346421 สาขาอำเภอจอมทอง โทร 053-106867 และสาขาอำเภอแม่แตง โทร 053-104119

ภาพ/ข่าว   สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่

Related posts