# สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดหอมหัวใหญ่

วันที่ 28 ม.ค.63 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดหอมหัวใหญ่ พื้นที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ สรุปดังนี้

1.การผลิต : จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่ ปี 2562/63 จำนวน 7,050 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตประมาณ 29,950 ตัน ขณะนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วร้อยละ 20
2.สถานการณ์การตลาด : ผู้ประกอบการในพื้นที่ คาดว่าราคาหอมหัวใหญ่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยให้ข้อมูล ดังนี้
2.1 ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้ เบอร์ 0-2 ราคา 10 บาท/กก. และเบอร์ 3 ราคา 7-8 บาท ผู้ประกอบการที่รับซื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่อ.แม่วาง อ.ฝาง และอ.พร้าว
2.2 ตลาดภายในประเทศ ผู้ประกอบการที่รับซื้อส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง เพื่อนำไปจำหน่ายที่ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และปากคลองตลาด ซึ่งมี ปริมาณการสั่งซื้อน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
2.3 ตลาดต่างประเทศ ผู้ประกอบการส่งไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตลาดไม่ค่อยคล่องตัว เนื่องจากในประเทศญี่ปุ่นยังมีผลผลิตคงค้างใน stock ประกอบกับปีนี้สภาพอากาศของประเทศญี่ปุ่นเอื้ออำนวยต่อการปลูกหอมหัวใหญ่ ทำให้ได้ผลผลิตดีและผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมประเทศไทย
2.4 สถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าในปัจจุบัน ส่งผลทำให้มูลค่าการส่งออกลดลง
3.คุณภาพ : ผลผลิตมีคุณภาพดี เป็นไปตามความต้องการของตลาด แต่มีบางส่วนที่ได้รับความเสียหายจากพายุลูกเห็บ (ไส้เน่า)

ภาพ/ข่าว. ปชส. พาณิชย์ จ. เชียงใหม่

Related posts