#ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ คุณสุวิช สุทธิประภา และคุณภรภัทร นีลพันธ์ ผู้ดำเนินรายการ คุยโขมงบ่าย 3 โมง

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ#ทั้งหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ โครงการระดมทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ บริษัท อสมท. จำกัด ( มหาชน ) กทม.

Related posts