#นครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรค์ ขอเชิญร่วมปิดทองคำเปลวพระพุทธศรีสัพพัญญู


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญใหญ่เป็นเจ้าภาพปิดทองคำพระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์หน้าตัก ๙ วา (๑๘ เมตร) ตารางเมตรละ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา ได้ที่…บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสวรรค์วิถี
#หมายเลขบัญชี 633-0-50048-7
#ชื่อบัญชี พระพุทธศรีสัพพัญญู (ปิดทองคำเปลว) หรือที่พุทธอุทยานนครสวรรค์

ขออานิสงส์แห่งการปิดทองคำพระพุทธศรีสัพพัญญูนี้ ส่งผลดลบันดาลอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวเป็นผู้มีรูปงาม (สุรูปตา) นอนก็เป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข, มีผิวพรรณงามผุดผ่องใส (สุวณฺณตา), มีเสียงไพเราะเสนาะโสต (สุสรตา), มีทรวดทรงสมสัดส่วน (สุสณฺฐานํ), มีอำนาจวาสนา มีอิสรยศ (อธิปจฺจํ) มีสติปัญญา เฉลียวฉลาดหลักแหลม, มีบริวารยศ (ปริวาโร) เป็นที่รักเคารพนับถือของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย, และมีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ ความสมปรารถนา ความมั่นคง ความไพบูลย์ในชีวิต พร้อมด้วยธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

กิตติคุณ นครสวรรค์

Related posts