#เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์


เขียงใหม่ : วันที่ 13 มกราคม 2563 นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการลงนามข้อตกลง (MOU) การซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างสมาพันธ์เกษตรกรรมที่ยั่งยืน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่่ กับ บริษัท SO GOOD วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยคุณกมลพร ตรียะชาติ กรรมการผู้จัดการ ในการซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวกล่ำดอยสะเก็ด ข้าวเจ้าดอย ข้าวเหนียว ข้าวเจ้าหอมมะลิ และข้าวกล้องเจ้าหอมมะลิ ชนิดละ 2 ตัน / เดือน รวม 10 ตัน ในราคา กก.ละ 55 – 63 บาท มูลค่ารวมประมาณ 605,000 – 693,000 บาท โดยจะเริ่มจัดส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป น ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่่ กับ บริษัท SO GOOD วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยคุณกมลพร ตรียะชาติ กรรมการผู้จัดการ ในการซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวกล่ำดอยสะเก็ด ข้าวเจ้าดอย ข้าวเหนียว ข้าวเจ้าหอมมะลิ และข้าวกล้องเจ้าหอมมะลิ ชนิดละ 2 ตัน / เดือน รวม 10 ตัน ในราคา กก.ละ 55 – 63 บาท มูลค่ารวมประมาณ 605,000 – 693,000 บาท โดยจะเริ่มจัดส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

มนตรี มั่นคงดี  ผอ. สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์,PM news TV  รายงาน

Related posts