#เชียงใหม่ สปข. 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ “ละอ่อนล้านนา อาสาทำดี สานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้ธีมงาน “ละอ่อนล้านนา อาสาทำดี สานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อร่วมปลูกฝังจิตสำนึกการทำความดี พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กๆ เยาวชน ได้แสดงความสามารถ และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน


วันนี้ (11 ม.ค. 63) ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า รัฐบาลโดย นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ด้วยความคาดหวังให้เด็กมีความสามัคคีและรู้ในหน้าที่ของพลเมืองไทย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในวันนี้และอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งเด็กและเยาวชนจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพได้นั้น ต้องอาศัยการปลูกฝังจากครอบครัวและสังคม ทั้งด้านความรู้ ความฉลาดทางอารมณ์ คุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นรากฐานสำคัญให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่คิดดี ทำดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง


ด้าน นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้ร่วมกับ 14 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ละอ่อนล้านนา อาสาทำดี” เพื่อสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมใจอาสาทำความดี ปลูกจิตสำนึกการทำความดี และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถ พร้อมสนุกสนานไปกับในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน ทั้งยังทำให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ในการร่วมส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาตามวัย ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน วงล้อหรรษา เกมส์อนุรักษ์และพลังงานทดแทน การจัดแสดงบนเวที กิจกรรมหนูน้อยอ่านข่าว กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี และแจกของรางวัล โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT North ช่อง 11 ด้วย

//////////////////
นันธิกา กิจปาโล/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
11 มกราคม 2563

Related posts