#เชียงใหม่. อบรม​เชิงปฏิบัติการเรื่อง​ “การบริหาร​จัดการ​ข้อมูล​สำหรับหน่วยงาน​ โดยใช้โปรแกรม Qlik Sense”

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญ​เงิน รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​การ​อบรม​เชิงปฏิบัติการเรื่อง​ “การบริหาร​จัดการ​ข้อมูล​สำหรับหน่วยงาน​ โดยใช้โปรแกรม Qlik Sense”

ให้แก่บุคลากร​คณะแพทยศาสตร์​ มช. เมื่อวันที่ 10 มกราคม​ 2563​ ณ​ ห้องฝึกอบรม​คอมพิวเตอร์​ ชั้น 3 อาคาร​ราช​นครินทร์​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

Related posts