#นครสวรรค์ “นายกจิตตเกษมณ์” รับมอบเงินสมทบจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์   รับมอบเงินสมทบจาก คุณศุภมิตร ตาก้อนทอง เพื่อใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (เกาะยม) อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ธนิศา   (พัช)   รายงาน

Related posts