#เชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 31,850 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณประดับ อารีราฎร์ บริจาคเงินจำนวน 31,850 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่ออุทิศแด่ คุณนิทัศน์ ชูประเทศ ที่ถึงแก่กรรม โดยมี ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช  รับมอบ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ วัดศรีดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Related posts