นครสวรรค์. // ผ้าป่าการศึกษา

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 มกราคมนี้ ที่ลานเสลา โรงเรียนนครสวรรค์ ดร.กฤษณะ ดาราเรือง ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ นายนพดล สันติภาพจันทรา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนครสวรรค์ ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย จิวสืบพงษ์ คณะกรรมการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ และคณะร่วมกันจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหารายได้สร้างห้องเรียนคุณภาพ(SMART CLASSROOM) ให้กับโรงเรียนนครสวรรค์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยการใช้แอพลิเคชั่น และใช้สื่อการสอนทางเทคโนโลยีที่เป็นสากล โดยมีค่าใช้จ่ายห้องเรียนละประมาณ 1,000,000 บาท มีนายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมคระครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับและร่วมประกอบพิธี


โดยในการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาครั้งนี้นั้น เครือข่ายผู้ปกครองและภาคเครือข่ายโรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมกันระดมบริจาคทรัพย์ด้วยการช่วยกันแจกซองผ้าป่า และการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน ซึ่งเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นช่วยกันระดมทรัพย์ได้ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 405,044 บาท

มีการประกอบพิธีทางศาสนา นิมนต์พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชกองผ้าป่า ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สมาทานศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 9 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประธานสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนาบุญ ให้พร ผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำ รับพรพระ พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และมอบเงินผ้าป่าให้กับนายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่บริจาคเงินร่วมทำบุญในครั้งนี้นั้นสามารถขอรับใบเสร็จเพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ แต่จำนวนเงินที่ได้มายังไม่เพียงพอต่อการจัดทำห้องเรียนคุณภาพ ทางคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนครสวรรค์ นำเงินที่ได้ทั้งหมดมอบให้กับทางโรงเรียน และจะยังคงเปิดบัญชีธนาคารไว้เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ตลอดเวลา


อ. ชาติชาย เกียรติพิริยะ

Related posts