สวนสัตว์เชียงใหม่เนรมิตที่จัดกิจกรรมให้เป็นดินแดนแห่งความสุขสำหรับเด็กและเยาวชนไ ด้ไปสนุกสนานเพลิดเพลินกันอย่างเต็มที่


สวนสัตว์เชียงใหม่เนรมิตที่จัดกิจกรรมให้เป็นดินแดนแห่งความสุขสำหรับเด็กและเยาวชนไ ด้ไปสนุกสนานเพลิดเพลินกันอย่างเต็มที่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 12 มกราคม 2563 ณ บริเวณเวทีใหญ่ ด้านหน้าสวนจัดการแสดงความสามารถสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

 

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่าสวนสัตว์เชียงใหม่ มีการจัดงาน”วันเด็กแห่งชาติ“ มาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหลายหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันเด็กของสวนสัตว์เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีความยึดมั่น ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญสนใจ ในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดีดังคำขวัญ “วันเด็กแห่งชาติประจำปี  2563 “ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย“

วันที่ 11 และ 12 มกราคมนี้ อย่าลืมไปสัมผัสความน่ารักของมาสคอตแดนซ์โชว์ให้เด็กเด็กได้ชมความน่ารักและถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิด พลาดไม่ได้กับกิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัลฟรี  ณ เวทีใหญ่ด้านหน้าส่วนจัดการแสดงความสามารถสัตว์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว.  สวนสัตว์เชียงใหม่

Related posts