ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ สินใน น้ำ มาเข้าเวรรายงาน ……………วันนี้ผมเอาข้อมูลในการลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแจ้งให้ทราบในภาพรวมกับ 76 จังหวัดโดยนายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข จะได้กระจายวัคซีนไปยังจั้งหวัดต่างๆ ตามแผนจัดสรรของศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) โดยคณะ กรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะเป็นผู้พิจารณาในการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และให้ทุกจังหวัดจดบันทึกข้อมูลการให้บริการ และจำนวนคงคลังในระบบ( MOHP IC) ให้ครบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกเอกสารรับรองให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม .……………ในส่วนของการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด สำหรับประชาชนทั่วไปใน 76 จังหวัด ไม่รวม กรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จะให้เริ่มลงทะเบียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ในหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ไลน์แอพพลิเคชัน หมอพร้อม แอพพลิเคชันของจังหวัด ผ่าน อสม. และ รพ.สต. หรือติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน ทั้งนี้เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะสู่ระบบฐานข้อมูลMOHP IC และหมอพร้อม จะติดตามอาการนัดหมายการฉีดครั้งที่ 2 รวมทั้งออกเอกสารการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม………….ส่วนผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศจะได้มอบอำนาจให้กับสาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลระดับจังหวัด ในการออกเอกสารรับรอง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดต่างๆ นั้น ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัด เน้นการฉีดวัคซีนกับกลุ่มครู บุคลากรทางการศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียน สำหรับในกลุ่มของผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังที่ลงทะเบียนมาแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ จะได้รับวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป …………….การกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ทุกจังหวัด ตามนโยบายของ ศบค. มีเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก จำนวน 50 ล้านโดส ให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 กำหนดเริ่มฉีดอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้ ยืนยันว่า ทุกจังหวัดจะมีวัคซีนฉีดกันแน่นอน โดยวัคซีนของรัฐบาลจัดหามามีทั้งวัคซีนของ แอสตร้าเซนเนก้า ( astrazeca) และชิโนแวค (Sinovex) ซึ่งสามารถฉีดได้ในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไปเหมือนกัน โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาฉีดให้ โดยยึดหลักวิชาการทางการแพทย์ …………..ส่วนการกระจายวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ทาง ศบค. จะเป็นผู้กำหนดในการจัดส่งให้แต่ละจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดส่งวัคซีนไปตามนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะเป็นผู้พิจารณาการฉีดในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยพิจารณาทั้งจากจำนวนประชากร,สถานการณ์การระบาด,กลุ่มเป้าหมาย,พื้นที่นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมที่ต้องพิจารณาฉีดให้เป็นกลุ่มแรกๆ …………….ส่วนการจัดส่งวัคซีนจากเดิมที่จะส่งให้จังเป็นรายเดือน จะเปลี่ยนมาเป็นจัดส่งให้เป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยน อย่างรวดเร็ว และมีการติดตามผลการฉีดว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ โดยขอรายงานจำนวนการฉีดและสต๊อกวัคซีนที่เหลือหากฉีดได้ตามเป้าหมายจะจัดส่งวัคซีนไปเพิ่มเติม วันนี้ผมได้นำ เอาเรื่องของการฉีดวัคซีนมานำเสนอ เพื่อเป็นข้อมูลให้พี่น้องได้รับทราบกัน ว่าขั้นตอนมันเป็นยังไง ได้แต่หวังว่า การฉีดวัคซีนครั้งนี้ รัฐบาลคงจะไม่เลื่อนออกไปอีก ส่วนใครจะได้ฉีดยี่ห้ออะไรอันนี้ พี่ น้องต้องไปสอบถามคุณหมอกันเอาเองนะครับ ส่วนผู้สูงวัยและ 7 โรคเรื้อรัง ได้ฉีดแน่กับแอสตร้าเซนเนก้า ส่วนเมื่อฉีดกันแล้ว ก็ขอให้พี่น้องจงโชคดีอย่าได้มีผลข้างเคียงก็แล้วกัน

…….วันนี้ออกเวรก่อนนะครับ …………สินในน้ำ

Related posts