#ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ สินในน้ำ มาเข้าเวรเหมือนเดิม ……………วันนี้ขอนำเสนอการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งแรก มีการแต่งตั้งประธานสภา เลขานุการสภา พร้อมต่ำแหน่งอื่นๆ และได้มีการกำหนดวาระการประชุมหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ของเทศบาลนครเชียงใหม่ครบตามจำนวน ที่กฎหมายกำหนด และได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง เรียกการประชุม สภาเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา … ……..ในวันประชุมครั้งแรกทางสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมสภาครั้งแรก พร้อมได้มอบโอวาทให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ จากนั้นนายอาคม กันทวงค์ ประธานสภาชั่วคราว ได้นำเข้าสู่วาระการประชุมได้แก่ การเลือกตั้งประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า นางบงกช ตุวานนท์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่วนรองประธานสภาฯได้แก่ นางนภาพร ยามศิริ เลขานุการสภาเทศบาลฯได้แก่ นางนุสรา ยันตรโกวิท …………….ส่วนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา และกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้แก่ นายอาคม กันทวงค์,นายชัยพร แสนปิง,นายดุสิต บูรณะพิมพ์,นายปราชญา สุทธิพันธ์ และ นายสิทธิพันธ์ เจิมจันทร์ และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้แก่ นายราชิน ตันตรานนท์,นายประสิทธิ์ ขันแก้ว,นายประสิทธิ์ พวงสำลี,นางมณฑา กิติแก้ว และ นายกฤตธัช พรามไทย และสำหรับรองนายกเทศมนตรีได้แก่ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา,นายสุนทร ยามศิริ,นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาค และ นางสาวรัชนี ชมชื่น ส่วนเลขาธิการนายกเทศมนตรีฯ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ ภายใต้การบริหารงานโดยนายกคนหนุ่มไฟแรง นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ……………..เรามาดูสถานการณ์ของผู้ป่วยรายใหม่หรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของภาค เหนือเราเมื่อวานนี้ เชียงใหม่ 1 ราย ใกล้จะเป็นศูนย์แล้ว,เชียงราย 4 ราย, พะเยา,ลำพูน,ลำปาง,แพร่ ,แม่ฮ่องสอน ไม่พบผู้ติดเชื้อ ,น่าน 1 ราย,ตาก 21 ราย , พิษณุโลก 6 ราย , กำแพงเพชร 2 รายต้องถือว่า ภาคเหนือทิศทางไปในทางที่ดี เพราะทั้งภาคเหนือ พบผู้ติดเชื้อเพียงแค่ 35 คน นี่เป็นข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุข 14 จังหวัดภาคเหนือ ยังไงแล้วพี่น้องในภาคเหนืออย่าได้ประมาท เพราะว่าเหตุการณ์มันยังไม่คงที่ คงได้แต่ภาวนาขออย่าให้มันมารอบ 4 ก็แล้วกัน ……… …….และขอฝากไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของวัคซีน ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ท่านได้สั่งวัคซีนเข้ามาให้มากๆ แต่ต้องเป็นวัคซีนมีคุณภาพหน่อย อย่าเอาวัคซีนคุณภาพต่ำมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชน เพราะว่าประชาชนไม่ใช่หนูทดลองยา และเห็นว่าที่เชียงใหม่จะเริ่มฉีดกันในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ หวังว่าผู้ที่ลงทะเบียนและจะได้ฉีดกันในวันที่ 7 นี้ คงไม่มีโรคเลื่อนออกไปอีกนะครับ เพราะวัคซีนยิ่งได้ฉีดให้ประชาชนมากเท่าไหร่ มันก็เป็นผลดีต่อประเทศเท่านั้น เพราะว่าถ้าฉีดเกิน 50 % ของประชากร และให้ภาคธุรกิจได้เปิดทำมาค้าขายกันได้ เชื้อว่าเศรษฐกิจคงจะกระเตื่องขึ้นมาบ้างในระดับหนึ่ง แต่ถ้าหากยังมัวแต่หวังผลประโยชน์ส่วนตน ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน อันนี้น่ากลัวเพราะมันจะทำให้เศรษฐกิจต่างๆมันก็จะจมดิ่มลงสู่ก้นเหว ชนิดไม่มีวัน ที่จะได้กลับขึ้นมา และผู้ที่ต้องรับชะตากรรมก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยกว่า 60 ล้านคนนั้นแหละ

…….วันนี้ออกเวรแล้วครับ ……….สินในน้ำ

Related posts