เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตลาดให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำอาหารและขนมจำหน่ายนักท่องเที่ยว ฟรี ส่วนจัดแสดงนิทรรศการประติมากรรมหุ่นสัตว์จากวัสดุธรรมชาติ

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สนับสนุนชาวบ้านให้มีรายได้เรื่องอาชีพทำกิน โดยทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดตลาดให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ได้นำอาหารและขนมไปขายให้กับให้กับนักท่องเที่ยว บริเวณรอบส่วนจัดแสดงนิทรรศการประติมากรรมหุ่นสัตว์จากวัสดุธรรมชาติ

โดยทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อม เชิญชวนให้ชาวบ้านที่นำอาหารและขนมไปขาย ให้กับนักท่องเที่ยว ให้ใช้วัสดุธรรมชาติ ไม่ให้ใช้ถุงพัดสติก โดยจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงเย็นวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 และจะเปิดให้ขายทุกวันศุกร์ (ตั้งแต่บ่ายโมง)  –เสาร์(ช่วงเย็น)  ของสัปดาห์

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมชมนิทรรศการประติมากรรมหุ่นสัตว์จากวัสดุธรรมชาติ กว่า 10 รูปแบบ ที่เป็นผลงานการประกวดประติมากรรมหุ่นสัตว์ซาฟารีจากวัสดุธรรมชาติ  จากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจากทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นผลงานที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ อาทิ ขี้เลื่อย ใบไม้ ฟางข้าว หญ้า ไม้ไผ่ เชือกปอ วัสดุทางการเกษตร ถุงปูน กระสอบป่าน เปลือกไม้ และธัญพืช เป็นต้น ซึ่งเริ่มการประกวดและประดิษฐ์หุ่นฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยประติมากรรมหุ่นทั้ง 10 รูปแบบ ประกอบด้วย เฟนเนกฟอกซ์ พญาอินทรีย์ ม้าลาย ช้าง สิงโต หมี Hug me ไลออนคิง เต่า เป็นต้น

ภาพ/ข่าว   ปูณณภพธ์ มั่นคงดี

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่

Related posts