#ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564. #ถิ่นล้านนา”. สินในน้ำ

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

สินในน้ำ มาเข้าเวรรายงานครับ ……………สถานการณ์ของเจ้าโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่กำลังจะดีขึ้น เพราะว่าได้หลุดจากวงโคจรของ 10 จังหวัดที่ต้องควบคุมสูงสุด แต่ยังไม่ทันไรเวลานี้พบมีการขยายวงของผู้ติดเชื้อจากกลุ่มคลัสเตอร์ ที่อำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอแม่วางอีก ขณะที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย จากการติดเชื้อภายในครอบครัว และมีการลักลอบเล่นการพนันในหลายพื้นที่ ………….เมื่อวาน ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์ การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวย การโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ …………….ได้ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกของเดือนเมษายน จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน มีผู้ติดเชื้อ 25 ราย ซึ่งยังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ทรงตัว โดยในรอบ 7 วันที่ผ่านมา มียอดผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 50 รายต่อวัน และยังมีการเปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 25 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมมีจำนวน 3,894 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายแล้วจำนวน 3,132 ราย คิดเป็นรอยละ 80 ของผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด …………..แต่ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 751 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 11 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อ ที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย(สีเขียว) 562 ราย อาการปานกลาง(สีเหลือง) 117 ราย อาการค่อนข้างหนัก(สีส้ม) 47 ราย และอาการหนัก(สีแดง) 20 ราย และ สำหรับการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง หรือผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เมื่อวานนี้)จากทุกหน่วยตรวจ 866 ราย จำนวนที่ตรวจพบน้อยลง แต่พบผลบวกเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 4.16 โดยสัดส่วนการตรวจพบเชื้อสูงสุดยังอยู่ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอมากถึงร้อยละ 9.26 ………………นอกจากโรงพยาบาลประจำอำเภอแล้ว รองลงมายังมีโรงพยาบาลเอกชนอีกร้อยละ 8.63 และหน่วยตรวจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯอีกร้อยละ 6.55 เมื่อได้พิจารณาในด้านความเสี่ยงพบว่า การสัมผัสภายในครอบครัวและการสัมผัสจากชุมชน ยังคงยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนการสัมผัสในสถานที่ทำงาน และนำเข้าจากต่างจังหวัดลดน้อยลง ส่วนการสัมผัสในสถานบันเทิงขณะนี้เป็น 0 เนื่องจากยังคงมีมาตรการในเรื่องของการปิดสถานบันเทิงอยู่ ขณะที่การตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง เมื่อวาน ได้ทำการตรวจคัดกรองกลุ่มพนักงานดับเพลิงท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งจะกักตัวครบ 14 วันในวันนี้ ส่วนผลการตรวจจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ส่วนเมื่อวานไม่มีผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่ ……………ส่วนในกลุ่มของผู้ที่ติดเชื้อกลุ่มเดิม(คลัสเตอร์)ที่อำเภอดอนสะเก็ด ได้มีการชี้แจงเรื่องของการจัดงานเลี้ยงวันเกิด พบว่าเป็นเพียงงานเลี้ยงเล็กๆในครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้ไม่ควรที่จะมีการจัดงานใดๆ โดยเฉพาะมีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ยิ่งต้องงดกิจกรรมทุกประการ ส่วนกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อที่อำเภอแม่วาง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย เป็นการระบาดภายในครอบครัว แต่มีพื้นที่ในการระบาดเพิ่มขึ้นอีก 4 แห่งคือ ตำบลทุ่งปี้,ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง ,ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ และจังหวัดลำพูน ……………วันนี้ผมได้เอาสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฝนจังหวัดเชียงใหม่ มาแจ้งให้ทราบกัน และขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่พบผู้ติดเชื้อให้เฝ้าระวังตนเองและคนในครอบครัว ไม่จำเป็นอย่าเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ดูแลสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรงกันเข้าไว้หมั่นออกกำลังกายกันนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก อุปนายกภาคเหนือ สมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ.…………….วันนี้ออกเวรนะครับ ……….สินในน้ำ

Related posts