ปทุมธานี-จัดงานกิจกรรม ตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดงานกิจกรรม ตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3G4bMPhffAE[/embedyt]

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 น. ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาการอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม ครั้งที่ 7 โดยมี นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และ นักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วม คับคั่ง โดย นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า

คณะครู การจัดงาน ตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม ครั้งที่ 7 เป็นการจัดงานที่บูรณาการ การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนของ STEM โดยใช้ความรู้จาก 8 กลุ่มสาระมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานอย่างครบวงจร ผ่านการตั้งร้านค้าซึ่งจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยและผู้ปกครอง ร่วมกันนำสินค้ามาจำหน่ายกันอย่างคึกคัก ทั้งผลิตภัณฑ์จากงานฝีมือของนักเรียน อาหารพื้นบ้าน พืชผักสวนครัว และสินค้ามือสอง เช่น เสื้อผ้า หนังสือ ของใช้ เป็นต้น จำนวนกว่า 75 ร้าน ด้วยกัน นอกจาก ตัวนักเรียนจะเป็นผู้ซื้อแล้ว ยังมี บุคลากร และ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวนมาก เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยๆ อีกด้วย


ด้าน นางสาวกันยารัตน์ แก้วหนูนวล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กว่าว่า การจัด ตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม ครั้งที่ 7 เป็นการจัดงานที่ร่วมกับคณะครูโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 369 คน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการดำรงชีพอย่างพอเพียง

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความจำเป็นของการประกอบอาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการทำงานการพึ่งตนเอง การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้รู้จักการช่วยเหลือตัวเอง และคนรอบข้าง ปลูกฝังแนวคิดการใช้ชีวิต การสื่อสาร สังคม อารมณ์และความเป็นอยู่ ให้นักเรียนหรือเด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการซื้อขายสินค้า

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts