วัดบ้านนาห่อม ขอบอกบุญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญ เพื่อมุงหลังคาศาลาการเปรียญ

วัดบ้านนาห่อม ขอบอกบุญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญ เพื่อมุงหลังคาศาลาการเปรียญ

 


เพื่อความร่มเย็นของชีวิตอย่างเป็นสุขในการจัดหาทุน เพื่อหาทุนสร้างศาลาการเปรียญของวัดนาห่อม ที่ยังสร้างค้างอยู่ โดยมีพระครูสุเขต ธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านนาห่อม ประธานดำเนินการพร้อมด้วยพระพิเชฐ คุณะสังวโร วัดเอี่ยมวรนุช อาจารย์นรินทร์ คณะกรรมการร่วมดำเนินการมี นาย สุภาษิต วารีสระ กำนัน ต.นาคำ นายสีทน ติ่งทอง รองนายก อบต ต.นาคำ นายบัญชา กาขาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ชาวบ้านนาห่อม กลุ่มจิตอาสารักนาห่อม คุณสุพิณคุณหนูพับ ภูโคกสูง คุณศรีสมพรคุณน้อย เสาแก้ว และชาวบ้านนาห่อมทุกท่าน เป็นการเสริมสร้างบารมี

ทางวัดธรรมถาวร กำลังดำเนินการก่อสร้างรียนเชิญ สาธุชน ร่วมทำบุญ เพื่อมุงหลังคาศาลาการเปรียญ วัดบ้านนาห่อม ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ตรางเมตรละ 400 บาท มีทั้งหมด 1500 ตรางเมตร แล้วแต่จิตศรัทธาครับโดยร่วมทำบุญตามหมายเลขบัญชี 020288144270 ธนาคารออมสิน สาขาคำเขื่อนแก้ว จะได้เห็นความเจริญทางพุทธศาสนาของบ้านเกิดและเป็น การสืบทอดประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่ตลอดไป

Related posts