ปศุสัตว์ประจวบฯ เจอโคนมโคเนื้อติดเชื้อโรคปากเท้าเปื่อย ประกาศคุมเข้ม 4 จุดพื้นที่หัวหิน –อ.เมือง

ปศุสัตว์ประจวบฯ เจอโคนมโคเนื้อติดเชื้อโรคปากเท้าเปื่อย ประกาศคุมเข้ม 4 จุดพื้นที่หัวหิน –อ.เมือง

 


วันที่ 4 พฤศจิกายน นายุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ประกาศกำหนดเขตควบคุมโรคระบาดชั่วคราวชนิดปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ โคนม รวม 4 จุด แบ่งเป็นพื้นที่ อ.เมือง 3 จุด ที่หมู่ 7 ต.ห้วยทราย หมู่ 7 ต.คลองวาฬ และหมู่ 10 ต.บ่อนอก และพื้นที่ อ.หัวหิน 1 จุด ที่หมู่ 7 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ หลังพบมีสัตว์ป่วย พร้อมมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไม่ให้มีการแพร่กระจาย เฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสัตว์ ยานพาหนะ และบุคคลเข้า-ออกพื้นที่ที่กำหนดเขตควบคุมโรคระบาด พร้อมประสานสหกรณ์ ศูนย์รับนม ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังค้นหาโรคปากและเท้าเปื่อยโดยทำการตรวจสอบฟาร์มโคมนม และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก เช่น ฟาร์มเลี้ยงกระบือ แพะ แกะ สุกร หากมีสัตว์ป่วยแสดงอาการต้องสงสัย เช่น ซึม น้ำลายไหล ไม่กินอาหาร หรือเจ็บขา ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทราบทันทีเพื่อเข้าตรวจสอบ เพื่อเก็บตัวอย่างยืนยันชนิดของเชื้อที่ระบาดและควบคุมโรคโดยเร็ว สำหรับในส่วนของโคนม หากพบสัตว์ป่วยจะมีปริมาณผลผลิตน้ำนมเฉลี่ยลดลงผิดปกติ


ขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ ได้แก่ การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถยนต์ ยานพาหนะทุกคันที่เข้า-ออกฟาร์ม แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ให้กับสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน งดการนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่จากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะเข้าสู่สภาวะปกติ สำหรับฟาร์มที่มีโรคระบาดแล้ว ขอให้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคภายในฟาร์ม โดยจัดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับสัตว์ป่วย แยกสัตว์ป่วยให้ห่างจากสัตว์ปกติให้มากที่สุด แยกอุปกรณ์ของสัตว์ป่วยกับสัตว์ปกติ งดอาบน้ำสัตว์ป่วยเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยไม่ใช้เครื่องพ่นยาแรงดันสูงเนื่องจากจะทำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจาย รวมทั้งให้งดส่งนม ไม่จำหน่ายมูลโคออกนอกฟาร์ม และงดผสมเทียมจนกว่าสัตว์ป่วยตัวสุดท้ายจะหายป่วยเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน “ นายนายุษฐิระ กล่าว

 

นายนิพล ทองเก่า หัวหน้าศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

Related posts