*จากภาคกลาง..สู่อีสาน..มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดทีมสังคมสงเคราะห์ และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน เดินสายฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดต่อเนื่อง*

*จากภาคกลาง..สู่อีสาน..มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดทีมสังคมสงเคราะห์ และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน เดินสายฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดต่อเนื่อง*

 


วันนี้ (วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดทีมสังคมสงเคราะห์ และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ตรวจรักษาโรคทั่วไป แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จำนวน 1,700 ชุด ในโครงการ “ฟื้นฟูหลังน้ำลด”

พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิต 1 ราย จำนวน 20,000 บาท รวมงบประมาณเป็นเงินจำนวน 615,000 บาท โดยมี มูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์ (จีไผ่เกาะ) และ มูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น เป็นผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ร่วมในพิธี


โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลดแก่ผู้ประสบอุทกภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานรวม 9 จังหวัด คิดมูลค่าเป็นเงินกว่า 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)


เมื่อเกิดอุทกภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดทีมกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมเรือท้องแบน และ โรงครัวเคลื่อนที่เพื่อประกอบอาหารกล่อง พร้อมถุงยังชีพ นำแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย เพื่อการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือเบื้องต้น หลังจากนั้น ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จะฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยแจกเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา และน้ำมันพืช บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมอบเงินค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย รายละ 20,000 บาท ทั้งนี้ หากมีผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย ญาติของผู้เสียชีวิตสามารถขอรับเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่ สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418 ต่อ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

Related posts