อี.เอ.วิน หาดกังหัน 3 มอบเก้าอี้และตู้เย็น สำหรับใช้ในกิจกรรมของชุมชน

อี.เอ.วิน หาดกังหัน 3 มอบเก้าอี้และตู้เย็น สำหรับใช้ในกิจกรรมของชุมชน

 

เมื่อวานนี้ ( 13 ก.ย.ุ62 ) ที่ผ่านมา ทีมงานบริษัท อี.เอ.วิน หาดกังหัน 3 ได้มอบเก้าอี้ให้ศูนย์จริยธรรมมัสยิดบ้านหัวหรง ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อใช้สำหรับงานกิจกรรมของศูนย์

และในวันเดียวกัน บริษัท ฯ ยังมอบตู้เย็น 1 เครื่อง ให้วัดแดง ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อจัดกิจกรรมนาวาพาโชค ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ  ทางบริษัท ฯ ยินดีที่จะร่วมสืบสานประเพณีของพี่น้องชาวจ.นครศรีธรรมราชให้อยู่คู่ กับท้องถิ่นสืบไป

Related posts