มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำสายธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา จัดยาเวชภัณฑ์พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค สมทบเพิ่มเติมจากกรุงเทพฯ ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำสายธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา จัดยาเวชภัณฑ์พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค สมทบเพิ่มเติมจากกรุงเทพฯ ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

 


วันนี้ (8 กันยายน 2562; อุบลราชธานี) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ ลงพื้นที่ประสบภัย นำชุดยาเวชภัณฑ์ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร นม น้ำมันพืช ยากันยุงแบบขดและแบบซอง มาม่า ปลากระป๋อง ทิชชู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และขนม บรรจุเป็น “ถุงยังชีพ” ออกแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจทีมงานบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีนายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้


นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กล่าวว่า นับตั้งแต่วันแรกที่พายุโพดุลถล่มภาคอีสาน นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้สั่งการให้ทีมบรรเทาสาธารณภัย จัดทีมกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมเรือท้องแบน อุปกรณ์ประดาน้ำ และโรงครัวเคลื่อนที่ รวมทั้งกำลังอาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิฯ เร่งออกเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคอีสานทันที โดยให้การช่วยเหลือตั้งแต่อพยพประชาชนจากพื้นที่ประสบภัย ไปยังพื้นที่ปลอดภัย ค้นหาผู้สูญหายภายในน้ำ

พร้อมจัดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ประกอบอาหารปรุงสุก อย่างถูกสุขอนามัย เลือกเมนูที่สามารถจัดเก็บได้ในช่วงเวลาหนึ่ง บรรจุกล่องอย่างดี พร้อมน้ำดื่ม ถุงยังชีพ และยาเวชภัณฑ์ออกแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2562 จนถึงขณะนี้ มูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วรวม 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น พิจิตร ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี รวมมูลค่าการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ขณะนี้เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท โดยมูลนิธิฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือต่อไป


เมื่อเกิดอุทกภัย นอกเหนือจากการจัดทีมบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่เพื่อบรรเทาทุกข์และให้การช่วยเหลือในพื้นที่แล้วนั้น ขณะนี้ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำลังดำเนินการควบคู่กัน โดยจัดเตรียมฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด และมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย รายละ 20,000 บาท ทั้งนี้ ญาติผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยสามารถติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418 ต่อ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์


ตลอดระยะเวลากว่า 109 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งการบูรณาการการให้ความช่วยเหลืองานด้านบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา คน หรือสัตว์ เป็นไปอย่างทันท่วงที

ภาพ-ข้อมูล : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Related posts