ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีหนึ่งเดียวในหล้า…เหนือกาลเวลา “งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์” ประจำปี 2562

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีหนึ่งเดียวในหล้า…เหนือกาลเวลา “งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์” ประจำปี 2562

 

ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2562 ถึง 1 ตุลาคม 2562 ณ พุทธอุทยาน เพชบุระ วัดโบสถ์ชนะมาร และวัดไตรภูมิ
กำหนดการ
วันที่ 26 กันยายน 2562
-พิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ
-พิธีการรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา พุทธอุทยานเพชบุระ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 8 ปี การประกอบพิธีเบิกเนตรองค์พระพุทธมหาธรรมราชา
-ตลาดนัดชุมชนคุณธรรม และเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณ พุทธอุทยานเพชระบุระ

วันที่ 27 กันยายน 2562
-พิธีบวงสรวงเทพยดา บริเวณวัดไตรภูมิ
-การประกวดโต๊ะหมู่บูชา ณ สวนสาธารณะเพชรบุระ
-พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดไตรภูมิ
-อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาจากวัดไตรภูมิแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์
-พิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ด้านบริเวณหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์ อินทราชัย
-ตลาดนัดชุมชนคุณธรรม และเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

วันที่ 28 กันยายน 2562
-อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาแห่ทางน้ำ จากท่าน้ำวัดไตรภูมิไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร
-พิธีเจริญมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคล
-พิธีอุ้มพระดำน้ำ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร
-พิธีเปิดตลาดนัดชุมชนคุณธรรม เทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
-พิธีเปิดงานการแสดง แสง เสียง ณ พุทธอุทยานเพชระบุระ

วันที่ 29 กันยายน 2562
-กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดเพชรวราราม
-ประกวดสำหรับอาหารพื้นบ้าน ณ พุทธอุทยานเพชระบุระ
-การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ (ประเภทเรือยาว 30 ฝีพาย) ท่าน้ำวัดไตรภูมิ
-ตลาดนัดชุมชนคุณธรรม เทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
-งานการแสดง แสง เสียง ณ พุทธอุทยานเพชระบุระ

วันที่ 30 กันยายน 2562
-การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ (ประเภทเรือยาว 30 ฝีพาย) ท่าน้ำวัดไตรภูมิ
-ตลาดนัดชุมชนคุณธรรม เทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
-งานการแสดง แสง เสียง ณ พุทธอุทยานเพชระบุระ

วันที่ 1 ตุลาคม 2562
-ประกวดวาดภาพ ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
-พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร
-ตลาดนัดชุมชนคุณธรรม เทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
-งานการแสดง แสง เสียง ณ พุทธอุทยานเพชระบุระ

…มรดกแห่งวัฒนธรรม และความศรัทธา..
และขอเชิญทุกท่านร่วมตอบคำถาม งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 ตุลาคม 2562

Related posts