ชาวจะนะยังไม่มั่นใจ”เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”เผยถูกหลอกจากรัฐแล้วหลายครั้ง

ชาวจะนะยังไม่มั่นใจ”เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”เผยถูกหลอกจากรัฐแล้วหลายครั้ง

 


เมื่อเวลา 13.00น.วันนี้ 25 มิ.ย.62 ที่ อาคารการศึกษานอกโรงเรียน บ้านคลองข่า หมู่ 1 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา คณะทำงานเพื่สร้างความเข้าใจกับสังคม องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีนายชานนท์ เจะหะมะ เป็นประธานและคณะ ได้จัดเวทีเพื่อสร้างความเข้ากับชาวบ้านในโครงการ การขยายผลเมืองต้นแบบที่ 4 ที่ ครม.ได้อนุมัติให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการตามโครงการพัฒนา

โดยการเลือก อ.จะนะ จ.สงขลา ให้เป็น เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยมีนายปรีชา แดงหลี แกนนำชาวบ้าน ครู กศน. โต๊ะอิหม่าน ในพื้นที่ และชาวบ้าน 120 คน เข้าร่วมเวทีรับฟังราลละเอียดของโครงการ และแสดงความคิดเห็นต่อ ขบวนการ พัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมก้าวหน้าในอนาคต


สำหรับโครงการ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ครม.ได้อนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยขยายจากเมืองต้นแบบที่ 1-2และที่ 3 ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส และได้เลือก อ.จะนะ เป็นเมืองต้นแบบที่ 4 ของ จ.สงขลา ซึ่งจะมีการพัฒนาพื้นที่ใน ต.ทาทับ ตลิ่งชัน และ สะกอม ให้เป็นเขตเศรฐกิจ เป็นอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยที่ประชุมได้ลงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการให้ผู้ร่วมเวทีรับฟัง เพื่อให้ทราบรายละเอียดในเบื้องต้น และเปิดโอกาสให้มีการซักถาม และเสนอความเห็น


ซึ่งผู้เข้าร่วมเวทีส่วนใหญ่ ต่างเสนอความคิดเห็น ถ้ามีการลงทุนจริงต้องคำนึงถึงประชาชนในพื้นที่ ต้องให้ประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆมีส่วนร่วมในทุกด้าน มีการเสนอให้ อ.จะนะ เป็นพื้นที่ “เศรษฐกิจพิเศษ” ที่ต้องมีลักษณะไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นๆ ต้องสร้างความมั่นใจกับคนในพื้นที่ ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วน รวมทั้งต้องดูแลในเรื่องผลกระทบและการเสียโอกาสของคนในพื้นที่ รวมทั้งต้องมีการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาคน ทั้งในด้านการศึกษา และอาชีพ ก่อนที่จะมีการลงทุนเกิดขึ้น


ผู้เข้าร่วมเวทีหลายราย ได้สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นบทเรียนของคนในพื้นที่ เช่นโครงการโรงแยกก๊าซ ไทย-มาเลเซีย และโรงไฟฟ้าจะนะ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งในการเข้ามารับฟังความคิดเห็น ต่างเสนอประโยชน์ที่สวยหรูกับประชาชน ทั้งเรื่องของเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชน การให้โอกาสคนในพื้นที่มีงานทำ แต่สุดท้ายหลังจากการเข้ามาดำเนินการ มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระเบียบต่างๆ จนไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกับคนในพื้นที่ แม้แต่โอกาสของการได้งานทำ ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่รับปาก มีคนในพื้นที่เพียงไม่กี่คน ที่ได้ทำงานในโครงการเหล่านั้น ซึ่งเป็นแรงงานระดับล่าง


ในขณะที่นายชานนท์ และนายปรีชา แดงหลี ซึ่งเป็นแกนนำชาวบ้าน ได้รวมรวมรายละเอียดถึงข้อ วิตก และข้อเรียกร้อง ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมเวที มีการบันทึกรายละเอียดทุกประเด็นของเวที เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน และเขียนรายงานให้กับ เลขาธิการ ศอ.บต. และ ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อเป็นข้อมูล ของการลงพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเบื้องต้น


โดยนายชานนท์ กล่าวว่า หน้าที่ของคณะทำความเข้าใจกับประชาชน คือการนำรายละเอียดของโครงการมอบแจ้งให้ประชาชนทราบ ว่าในอนาตคในพื้นที่ อ.จะนะจะเป็นเมือง อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ตามรายละเอียดของโครงการว่ามีการลงทุนในด้านใดบ้าน รวมทั้งสิ่งที่จะประชาชนจะได้รับจากการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส่วนชาวบ้านจะคิดเห็นอย่างไร เป็นสิทธิของชาวบ้าน ทีมงานของเรา มีหน้าที่ในการให้รายละเอียดให้ชาวบ้านเข้าใจให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูล ในการที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย ไม่มีการฟันธงว่า โครงการนี้ต้องเกิดแน่นอน เพราะการจะเกิดหรือไม่เกิด เป็นการตัดสินใจของประชาชน เจ้าของพื้นที่


สำหรับขอบข่ายในการ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในโครงการ เมืองต้นแบบ ที่ 4 “มั่นคง มั่งคั่ง ยังยิน”อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต จะมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนใน 31 หมู่บ้าน 3 ตำบล คือ ต.นาทับ,สกอม และ ตลิ่งชั้น โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ก่อนที่จะสรุปความเห็นของประชาชนให้กับ เลขาธิการ ศอ.บต. และ ผอ.รมน.ภาค 4 ได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts