สมาชิกวุฒิสภา พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทอดผ้าป่ากว่า 2 ล้าน ซื้อเครื่องมือแพทย์

สมาชิกวุฒิสภา พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทอดผ้าป่ากว่า 2 ล้าน ซื้อเครื่องมือแพทย์

S__9699345_650x366
วันนี้ 22 มิ.ย.62 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมภรรยา พลตรีหญิง อรัณยานี วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีพระราชปัญญาวิสารัท (หลวงปู่เหลือง) วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย์ ประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์

S__9699351_650x366

พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต จ.ระยอง ที่ปรึกษากรรมการฝ่ายสงฆ์ มีพลเรือเอกศังกร พงษ์ศิริ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ชลบุรี เขต 8 ตลอดจนอดีตคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหารเรือ-ตำรวจ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีจิตศรัทธาและประชาชน เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เป็นจำนวนมาก

S__9699376_650x366
พลเรือตรีสุรสิงห์ ประไพพานิช กล่าวว่า ขอขอบคุณ พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมภรรยา พลตรีหญิง อรัณยานี วงษ์สุวรรณ และครอบครัว รวมถึงผู้บริจาคเงินสมทบทุนทอดผ้าป่ามหากุศลในวันนี้ เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงขยายศักยภาพในการรักษาตามความเชี่ยวชาญของแพทย์ ในสาขาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งทางสุขภาพของประชาชน
โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมกัน ซึ่งการทอดผ้าทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในวันนี้ ได้เงินร่วมบริจาคทำบุญทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,244,999 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป

S__9699377_650x366S__9699347_650x366 S__9699349_650x366 S__9699353_650x366 S__9699357_650x366 S__9699368_650x366 S__9699373_650x366 S__9699374_650x366
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts