แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมจัดระเบียบชายแดนไทย-มาเล สั่งปิดท่าข้ามชายแดนที่ผิดกฎหมาย ป้องกันใช้เป็นเส้นทางเข้ามาก่อเหตุลักลอบทำผิดกฎหมาย

แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมจัดระเบียบชายแดนไทย-มาเล สั่งปิดท่าข้ามชายแดนที่ผิดกฎหมาย ป้องกันใช้เป็นเส้นทางเข้ามาก่อเหตุลักลอบทำผิดกฎหมาย

 

วันนี้ 12 มิ. ย.2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมขับเคลื่อนการควบคุมพื้นที่และจัดระเบียบชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้านจังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผอ.รมน.ภาค 4 กล่าวว่า มาตรการควบคุมดูแลพื้นที่และจัดระเบียบแนวชายแดนไทย-มาเลเซียนั้น จากข้อมูลรายงานพบว่า ท่าข้ามธรรมชาติที่อยู่ตามแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นท่าข้ามที่ผิดกฎหมาย กว่า 73 ท่า ตลอดแนว 95 กิโลเมตร มักถูกใช้เป็นช่องทางในการข้ามเข้ามาเพื่อก่อเหตุของผู้ก่อเหตุรุนแรง และยังเป็นเส้นทางที่ใช้ในการลักลอบขนของผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศอีกด้วย ล่าสุดเหตุการณ์โจมตีฐานตากใบ ผลการตรวจสอบหลักฐานพบว่า ผู้ก่อเหตุได้ใช้เส้นทางท่าข้ามธรรมชาติที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ข้ามเข้ามาก่อเหตุ

 

ต่อไปนี้เพื่อเป็นการสกรีนพื้นที่ชายแดน การข้ามเข้ามายังประเทศจะต้องใช้ท่าข้ามหรือด่านที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ท่าข้ามที่ผิดกฎหมายจะต้องถูกปิด เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการก่อเหตุหรือกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายได้อีก โดยจะให้ทุกฝ่ายดูแลกวดขันอย่างเข้มงวด พร้อมได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ประสานการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างใกล้ชิด และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นของการปิดท่าข้ามที่ผิดกฎหมายดังกล่าวเพื่อไม่ให้กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดน

นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้เน้นย้ำนโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในห้วงต่อไปว่า ยังคงเดินหน้าเปิดแนวรบโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเต็มกำลังเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ควบคู่กับการดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัยที่ได้ปรับกลยุทธ์ในการควบคุมพื้นที่ ที่เริ่มตั้งแต่การปรับให้เจ้าหน้าที่กินนอนนอกฐาน จัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เข้าหมู่บ้าน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้าน พร้อมกดดันทางทหารขับไล่โจรออกจากหมู่บ้าน เปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างได้ออกมาพูดคุยแสดงความคิดเห็น นำเข้าสู่สภาสันติสุข เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเสนอต่อรัฐบาลตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนการทำงาน โดยคำนึงถึงประเทศชาติต้องมาก่อน พี่น้องประชาชนต้องมาก่อน เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ผู้ร่วมประชุม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่างตอบรับและพร้อมขับเคลื่อนการจัดระเบียบแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตามแนวทางของแม่ทัพภาคที่ 4

ขณะที่นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ผู้แทน กระทรวงการต่างประเทศ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ได้กล่าวว่า การดูแลพื้นที่แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย นั้น ได้ประสานกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิด โดยเร็วนี้จะเชิญนายอำเภอทั้ง 4 อำเภอชายแดนของจังหวัดนราธิวาสร่วมประชุมกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างกัน ณ ทำเนียบกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู เพื่อเสริมความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งของชายแดนไทย-มาเลเซีย หาแนวทางป้องกัน ป้องปรามไม่ให้เกิดการก่อเหตุ

 

Related posts