ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรานำพสกนิกรชาวฉะเชิงเทรา ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรานำพสกนิกรชาวฉะเชิงเทรา ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

 


วันนี้ (3 มิ.ย.62 ) เวลา 07.30 น. ที่ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นาย ระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีลและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทราทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 41 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562


จากนั้นนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร สำหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ 1– 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา


นอกจากนี้ที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร ริมแม่น้ำบางปะกงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นาย ระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนชาวฉะเชิงเทรา ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลากะพงขาวและกุ้งกุลาดำ รวมจำนวน 200,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำบางปะกง เพื่อเป็นการแสดงจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนสู่แม่น้ำบางปะกง

Related posts