“ประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale ครั้งที่ 1

“ประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale ครั้งที่ 1

 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐโดยบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กร เครือข่าย และภาคประชาชน มุ่งหวังให้ประชาชนมีอาชีพ และมีความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามศักยภาพของพื้นที่ (Positioning) โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 อันได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีจุดมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีลักษณะอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และการสนับสนุนการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ได้มีโอกาสยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในด้านการแข่งขันของประเทศ รวมถึงความเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ขยายตลาดสร้างโอกาสแก่กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนของกลุ่มภาคตะวันออก ๑

 


จังหวัดระยอง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง จึงได้จัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale ครั้งที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ภายในงาน มีกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่คัดสรรมาจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา) จำนวน 200 ร้านค้า นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของดี ของเด่นกลุ่มภาคตะวันออก 1 อีกทั้งมี กิจกรรมบันเทิงต่างๆ อาทิเช่น การแสดงดนตรีจากเหล่าศิลปิน การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม การร่วมสนุกเล่นเกมส์ การจับลากเพื่อลุ้นรับของรางวัลต่างๆ ภายในงาน

โดยจะมีการจัดงานแถลงข่าวขึ้น ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. และพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ สถานที่จัดงาน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสามารถไปร่วมงาน หรือ ร่วมกิจกรรมต่างๆได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

Related posts