เชียงใหม่ จัด “RUN TOGETHER” SAY NO TO DRUGS วิ่งต้านยาเสพติด และร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

เชียงใหม่ จัด “RUN TOGETHER” SAY NO TO DRUGS วิ่งต้านยาเสพติด และร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

 


เช้าวันนี้ (1 มิ.ย.62) ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะในแต่ละประเภทในกิจกรรม เดิน-วิ่งต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก “RUN TOGETHER” SAY NO TO DRUG”

ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด โทษของการสูบบุหรี่ กระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกและการรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน


การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน ใน 3 ประเภทการแข่งขัน คือ ประเภทแฟนตาซี ในธีมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่หรือต่อต้านยาเสพติด ประเภท Mini Marathon แบ่งตามอายุเป็น 10 รุ่นชาย-หญิง และประเภท FUN RUN โดยจะนำรายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปจัดกิจรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

………..
วสันต์ มีจินดา /ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
1 มิถุนายน 2562

Related posts