โรงเรียนในจ.สงขลาจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

 

โรงเรียนในจ.สงขลาจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก รณรงค์ให้นักเรียนเห็นพิษภัยของการสูบบุหรี่และเผาทำลายบุหรี่จำลอง ในขณะที่มัสยิดทุกแห่งในจ.สงขลาก็รณรงค์ให้เดือนรอมาฎอนซึ่งเป็นเดือนแห่งการถือศีลอด เป็นจุดเริ่มต้นของการเลิกสูบบุหรี่และประกาศให้มัสยิดประกาศเป็นเขตปลอดบุหรี่100 เปอร์เซ็น

 


บรรยากาศในวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งตรงกับวันที่31 พฤษภาคมของทุกปี ที่จ.สงขลา ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบหรี่ขึ้นเช่นกัน เช่น ที่โรงเรียนเทศบาล3 )โสภณพิทยาคุณานุสรณ์) ในอ.หาดใหญ่ ได้มีจัดกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธงในช่วงเข้าให้นักเรียนได้เห็นถึงโทษภัยของการสูบหรี่ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรค 36 ชนิดโดยเฉพาะโรคมะเร็งและโรคหัวใจ มีการเต้นของนักเรียนที่แต่งกายเป็นปีศาจบุหรี่ รวมทั้งตัดบุหรี่จำลองและเผาทิ้ง


ในขณะที่มัสยิดทุกแห่งในจ.สงขลา ก็มีการณรงค์ให้เดือนรอมาฎอนซึ่งเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นการหยุดบุหรี่ โดยติดป้ายรณรงค์ให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างสิ้นเชิงห้ามสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด เพราะการถือศีลอดเป็นการเลิกบุหรี่ที่ได้ผลและดีที่สุด เนื่องจากช่วงกลางวันนอกจากจะอดอาหารแล้วยังห้ามสูบบุหรี่ด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts