ผช.รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมสถานทดสอบฝีมือแรงงาน เคทีซี สาขาช่างเชื่อมเอ็กซเรย์ (ฟลัคคอร์) พบบริษัทฯ ประเทศเกาหลีใต้ต้องการช่างเชื่อมจำนวนมากในงานอู่ต่อเรือ

ผช.รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมสถานทดสอบฝีมือแรงงาน เคทีซี สาขาช่างเชื่อมเอ็กซเรย์ (ฟลัคคอร์) พบบริษัทฯ ประเทศเกาหลีใต้ต้องการช่างเชื่อมจำนวนมากในงานอู่ต่อเรือ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมสถานทดสอบฝีมือแรงงาน เคทีซี ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธานี โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้การส่งเสริม และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานที่มีความประสงค์จะเดินทางไปหางานและทำงานในต่างประเทศให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และนำรายได้กลับเข้าสู่ประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ได้ออกใบอนุญาตสถานทดสอบฝีมือแรงงาน เคทีซี

ดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน ในสาขาและตำแหน่งตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 47 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มีเขตดำเนินการภายในจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน จำนวน 4 สาขา ดังนี้ 1. สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 8 ตำแหน่ง ได้แก่ ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างเชื่อมประกอบโครงสร้าง ช่างประกอบท่อ ช่างเชื่อมเอ็กซเรย์ ช่างเชื่อมก๊าซ ช่างตัดโลหะ

ช่างทำท่อส่งลมและโลหะแผ่นบาง และช่างหุ้มฉนวน 2. สาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ช่างไฟฟ้าอาคาร ช่างไฟฟ้าโรงงานหรือช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม และช่างทำความเย็นและปรับอากาศ 3. สาขาช่างยนต์ 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ช่างเครื่องยนต์เบนซิน ช่างสีรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลหนัก 4. สาขาช่างก่อสร้าง 9 ตำแหน่ง ได้แก่ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต ช่างไม่แบบ ช่างประปา (สุขภัณฑ์/เดินท่อ/ประกอบท่อ) ช่างปูกระเบื้อง ช่างฉาบปูน ช่างก่ออิฐ ช่างสีอาคาร ช่างประกอบนั่งร้าน (ตำมแบบนายจ้างกำหนด) และพนักงานให้สัญญาณเครน (ตำมแบบนายจ้างกำหนด)

นายสุรชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานทดสอบฝีมือแรงงาน เคทีซี ในวันนี้ พบว่ามีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ การสอบสัมภาษณ์ การทดสอบภาคปฏิบัติ และการตรวจผลการทดสอบสาขา ช่างเชื่อมเอ็กซเรย์ (ฟลัคคอร์) จำนวน 69 ราย โดยมีคณะผู้บริหารจากบริษัท ฮุน เฮฟวี่ ประเทศเกาหลีใต้ เดินทางมาเป็นคณะกรรมการคัดเลือกด้วยตนเอง ซึ่งต้องขอขอบคุณทางบริษัทฯ ที่มีความสนใจ และเปิดโอกาสให้แรงงานของประเทศไทยได้เข้าไปทำงาน และฝึกประสบการณ์การทำงานจากประเทศเกาหลีใต้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กระทรวงแรงงานจะได้รับความร่วมมือในการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศเช่นนี้ตลอดไป

นายบรรจง ฉุดพิมาย ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศสถานทดสอบฝีมือแรงงาน เคทีซี กล่าวว่า ประเทศเกาหลีใต้มีความต้องการแรงงานในงานอู่ต่อเรือประมาณ 5,000 คน โดยในส่วนของบริษัท ฮุนได ที่มาจากปูซาน ปัจจุบันมีช่างไทยที่ไปทำงานกับบริษัทฯ อยู่ 200 กว่าคน เนื่องจากมีความชื่นชมในฝีมือช่างเชื่อมไทย และในอนาคตมีความต้องการช่างเชื่อม และช่างสาขาอื่นๆ ไปทำงานที่อู่ต่อเรือเพิ่มขึ้นอีกเป็น 1,000 คน

Related posts