บริษัท ไทย สมายล์ บัส “สร้างรอยยิ้ม ด้วยการแบ่งปัน”

บริษัท ไทย สมายล์ บัส “สร้างรอยยิ้ม ด้วยการแบ่งปัน”

 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีความไม่แน่นอนเรื่อง โควิด-19 ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น การดำรงชีพก็เป็นไปได้ยากลำบาก
บริษัท ไทย สมายล์ บัส อยากเห็นรอยยิ้มและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น มีวัตถุประสงค์ในการเข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมกับพื้นที่ชุมชนละแวกใกล้เคียงด้วยการ “สร้างรอยยิ้ม ด้วยการแบ่งปัน”
• รอยยิ้มจากการได้รับสิ่งของเพื่อสุขกาย
• รอยยิ้มจากโอกาสทางอาชีพเพื่อสุขใจ


ปัจจุบัน บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ได้ดำเนินกิจการเดินรถโดยสารประจำทางในระบบขนส่งมวลชน ด้วยรถปรับอากาศที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% จำนวน 8 สาย ด้วยการดูแล 5 อู่กระจายทั่วกรุงเทพ ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ชุมชน ทั้งในด้านลูกค้าสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคง กับบริษัทฯ จึงทำการประสานกับผู้นำชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ
ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ที่ร่วมให้การสนับสนุนสิ่งของ ได้แก่
– ข้าวสาร 5 kg 50 ถุง
– บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 840 ห่อ
– ปลากระป๋อง 600 กระป๋อง
ไปมอบให้ถึงที่ชุมชนฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้นำและตัวแทนชุมชนฯ เพื่อนำไปพัฒนาด้านบริการและอื่นๆ ต่อไปให้เกิดรอยยิ้มไม่รู้จบ

 

Related posts