สะพานบุญ_สายใย_คนไทย ไม่ทิ้งกัน “อิมพิเรียลเวิลด์” (สำโรง) มอบชุด PPE 30 ชุด /น้ำดื่ม 5,000 ขวด ให้ “สภากาชาดไทย”

สะพานบุญ_สายใย_คนไทย ไม่ทิ้งกัน “อิมพิเรียลเวิลด์” (สำโรง) มอบชุด PPE 30 ชุด /น้ำดื่ม 5,000 ขวด ให้ “สภากาชาดไทย”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=f1r8VMtgzYQ[/embedyt]

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ.สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงทพฯ “นาย ภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์” เลขานุการคณะกรรมาธิการกระทรวงการต่างประเทศ / นาย กรศรัณย์ สิ้นเคราะห์รติกร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย เขต2 / คุณสุรพงษ์ ปิ่นสุวรรณ คุณ ทัศณี อุตะเสนา ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงาน นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)

พร้อมด้วยสะพานบุญ “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร / นายโกสินธ์ จินาอ่อน บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์ ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม รวมพลังศรัทธา สร้างสรรค์ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน บริจาคชุด PPE 30 ชุด / น้ำดื่ม 5,000 ขวด ให้กับทาง “สภากาชาดไทย” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย คนพิการ คนยากไร้ คนด้อยโอกาส หน่วยงานของรัฐ ที่มีความจำเป็นต้องการชุด PPE และน้ำดื่มเพื่อการบริโภคเป็นจำนวนมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ เชื้อไวรัส covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจ ของ ภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นกับเราประชาชนคนไทยทั้งชาติ ให้ผ่านพ้นวิกฤติอันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน เพื่อนำความสุข และรอยยิ้มของคนไทยกลับมาดังเดิม

ในการนี้ “เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์” ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้กล่าวขอบคุณ ที่ทุกท่าน เห็นความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยในเรื่อง “น้ำดื่ม” เพื่อการบริโภค ซึ่งในสถานการณ์ในปัจจุบัน “น้ำดื่ม” ถือเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นหัวใจหลักในการดำรงชีวิตที่จะขาดมิได้ ส่วน ชุด “PPE” และ “น้ำดื่ม” ที่ได้รับมอบมา จะนำไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ในการต่อไป

 

 

Related posts