บลูเทค ซิตี้ ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ที่กักตัวช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

บลูเทค ซิตี้ ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ที่กักตัวช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่(23 มิ.ย.64) นางอนันตยา พรชูตรง เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะทีมงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ ตำบลพิมพา พร้อมด้วย ทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบปัญหาและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องกักตัว 14 วัน พร้อมทั้งได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และให้กำลังใจในการดำรงชีพต่อไป

โอกาสนี้ บลูเทค ซตี้ ร่วมสนับสนุน น้ำดื่มจำนวน 240 ขวด , มาม่า จำนวน 210 ซอง , ปลากระป๋อง จำนวน 200 กระป๋อง , หน้ากากอนามัย จำนวน 200 กล่อง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่กักตน 14 วัน ในพื้นที่ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

Related posts