“หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” ทรงประทาน “ผ้าไตร” ในพิธีอุปสมบท ณ.วัดดาวดึงษาราม (กทม.) (ชมคลิป)

“หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” ทรงประทาน “ผ้าไตร” ในพิธีอุปสมบท ณ.วัดดาวดึงษาราม (กทม.)

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=4z3KF5HcrK4[/embedyt]

 

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ตามที่เจ้าภาพ กราบทูลขอประทาน “ผ้าไตร” เนื่องในพิธีอุปสมบท “นายวรกานต์ พรพรหมพิพัฒน์” ณ.พัทธสีมาวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดย มี “พระเทพสุวรรณเมธี” รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย “นายบุญชู พรพรหมพิพัฒน์” (บิดา) และ นางสุภาวรรณ์ พรพรหมพิพัฒน์ (มารดา) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในการนี้ “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงกรุณาให้ “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เชิญ”ผ้าไตรประทาน” แก่ “นายวรกานต์ พรพรหมพิพัฒน์” ณ.พัทธสีมาวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัดกรุงเทพฯ

ทรงอนุโมทนา และประทานพรขอให้เจริญในธรรม บำเพ็ญตนให้อยู่ในสมณะเพศ ปฏิบัติกรรมฐาน ศึกษาพระธรรมวินัย เพื่อให้เป็นอานิสงส์ เกิดประโยชน์สุขต่อตนเอง และบุพการี สืบไปฯ ทั้งนี้ด้วยความตั้งใจในการอุปสมบทครั้งนี้ ผู้บวชขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องในวันภาณุพันธุ์ ตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันเสด็จทิวงคต


ในพิธีอุปสมบทครั้งนี้ มี”พระสิริชัยโสภณ”เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม เจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน เป็นพระอุปัชฌาย์ ให้การอุปสมบท “นายวรกานต์ พรพรหมพิพัฒน์ ” เป็นพระภิกษุสงฆ์ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบไป ได้รับฉายาทางธรรมว่า “อัตถกันโต” ผู้ใคร่ประโยชน์

การอุปสมบทในครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาด เชื้อไวรัสโควิด -19 มีตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอร์ สวมหน้ากากอนามัย ลดการสนทนา ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อทำความสะอาด อย่างเคร่งครัด

 

Related posts