#ข่าวสังคมชาวบ้าน 1 พค.64. “ชาวบ้านถิ่นล้านนา”. สินในน้ำ

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564

โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์  สินในน้ำ รายงาน ……………สถานการณ์การแพร่ระบาดของเจ้าโควิด-19 ยังไม่หยุดนิ่ง มันยังคงพ่นพิษของมันอย่างไม่กลัวเกรง สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนไปทุกหยอมหญ้าชนิดทั่วประ เทศ นับวันจำนวนของผู้ที่ได้รับพิษของมัน จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน เท่านั้นยังไม่พอ มันยังคร่าเอาชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนนับร้อย ไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือว่าไม่ดัง โดนเจ้าโควิด-19 มันเล่นงานหมด และถ้าหากว่าการรักษาของภาครัฐยังเป็นเต่าหงอยแบบนี้ รับประกันได้เลยว่า ไม่นานจนเกินรอ เราจะได้เห็นประเทศไทยของเรา เป็นเหมือนเช่นประเทศอินเดีย ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ขนาดคนตาย ยังไม่มีรถมาเก็บ ต้องเอาศพคนตายซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์ไปเผา ได้แต่ภาวนาว่า ขออย่าให้เมือง ไทย ต้องเป็นเช่นนี้เลย …………… มาที่เชียงใหม่ ที่เวลานี้ได้เป็นพื้นที่สีแดงชนิดคุมเข้ม เรียกว่าขั้น สูงสุด ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะโทษใครดี และเมื่อวานที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติออกคำสั่งของคณะกรรมการฯ ที่ 48/2564 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคำสั่งฉบับนี้ให้ยกเลิกข้อ 3.1 ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 44/2564 โดยมีสาระสำคัญว่า ร้านหรือสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้งดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่มสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่ร้านหรือสถานที่ และบริเวณโดยรอบ โดยให้จำหน่าย เพื่อนำไปกินดื่มที่อื่นเท่านั้น …………….และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 น. พร้อมกันนี้ยังสั่งให้ สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายในร่ม ปิดให้บริการ ส่วนประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ในพื้นที่โล่ง สามารถเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. โดยห้ามจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยให้มีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การที่ออกคำสั่งฉบับนี้ สืบเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548(ฉบับที่ 22) .……………ได้มี การปรับระดับการกำหนดพื้นที่สถานการณ์กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด จึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงคำสั่งที่เคยออกก่อนหน้านี้ ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สอดคล้องกับพื้นที่สถานการณ์และข้อกำหนดฯฉบับที่ 22 เมื่อคำสั่งออกมาในแบบนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบคงหนีไม่พ้นบรรดาร้านค้า ร้านอาหาร ร้านอาหารตามสั่ง ร้านขายก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ ที่จะต้องเตรียมใจรับผลกระทบที่จะต้องตามมา โดยเฉพาะเรื่อง ของรายได้อาจจะต้องลดไปไม่น้อยกว่าครึ่งอย่างแน่นอน อันนี้ก็ต้องทำใจ ซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่า แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะดี อันนี้ไม่มีใครที่จะมาตอบเราได้ ……………..เพราะว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดมันยังมีอย่างต่อเนื่อง และนับวันมันยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้น ซึ่งสิ่งที่เราเคยเห็นประชาชนที่เขาตายตามถนนในต่างประเทศ เวลานี้ในบ้านเราประเทศของเราก็มีให้เห็นกันแล้ว นี่คือการเริ่ม ต้นหรือเริ่มทะยอยตายในบ้านเรา เพียงแต่ว่าในจังหวัดเชียงใหม่ขออย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้ก็แล้วกัน หรือว่าเหตุการณ์แบบที่ประเทศอินเดีย ที่ต้องเอาศพนั้งซ้อนท้ายมอไซด์ไปเผา เพราะรถพยา บาลมีไม่พอเพียง …………….เชียงใหม่ขอเราวันนี้ กลายเป็นเมืองที่สงบ ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเดิน ให้เราเห็น ไม่มีนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปที่ข่วงประตูท่าแพ ไม่มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายซื้อของ และไม่ มีการเดินหาโรงแรมหรือที่พัก นี่แค่นักท่องเที่ยวคนไทยในต่างจังหวัด นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ อันนี้ผมว่าลืมกันไปได้เลย โรงแรมก็ปิด แหล่งท่องเที่ยวก็ปิด สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆปิดกันเกือบหมด สถานบันเทิงก็ปิด ถนนคนเดินก็งด ตลาดนัดก็ไม่ให้มี นี่คือเชียงใหม่วันนี้ครับพี่น้อง

…………ขอออกเวรก่อนนะครับ ……….สินในน้ำ

Related posts