#สถานการณ์ รพ. สวนดอก วันที่ 28 เม.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในคึกโรคปอด รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 14 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด19 จำนวน 13 ราย และผู้ป่วยที่กำลังรอผลยืนยันการตรวจเชื้อโควิด19 จำนวน 1 ราย

และมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่ Cohort Inntermediate ward ตึกสงฆ์ 20 ราย
รวมทั้ง มีผู้ป่วย 7ราย ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มช

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมส่งแรงใจให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์ทุกท่าน

ติดตามผ่าน

Website : https://bit.ly/3vqmE7K
Facebook : https://bit.ly/3e2wKGl
twitter : https://bit.ly/2QG3jAJ
Blockdit : https://bit.ly/3eDHqtQ
Instagram : https://bit.ly/3t2pVZo
Telegram : https://t.me/medcmu/352

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

 

Related posts