#บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่น และจำนวน 158,400 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อจัดซื้อโลงศพ

คุณนงนุช และคุณวรวุฒิ ว่องไว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่น และจำนวน 158,400 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อจัดซื้อโลงศพ โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts