#สถานการณ์ รพ. สวนดอก วันที่ 27 เม.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 14 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด19 จำนวน 11 ราย และผู้ป่วยที่กำลังรอผลยืนยันการตรวจเชื้อโควิด19 จำนวน 2 ราย และผู้ป่วยที่ไม่ใช่โควิด19 จำนวน 1 ราย (รอย้ายออก)

มีผู้ป่วย 8 ราย ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มช

ในส่วนของ Cohort Intermediate Ward ที่ตึกสงฆ์มีผู้ป่วย COVID-19 นอนรักษาตัววันนี้จำนวน 17 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมส่งแรงใจให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์ทุกท่าน

ติดตามผ่านช่องทาง

Telegram : https://t.me/medcmu/348

Blockdit : https://bit.ly/3aDgUj6

Facebook : https://bit.ly/3xlg2JP

Instagram : https://bit.ly/32NxQiy

Twitter : https://bit.ly/3vpEw2v

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts