#สถานการณ์โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26 เม.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มช. จำนวน 1 ราย รวมจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวทั้งหมด 167 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยชาย 87 ราย และ ผู้ป่วยหญิง 80 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 49 ราย

ผู้ป่วยได้รับการรักษาและดูแลอย่างเต็มที่ จากทีมแพทย์และบุคลากรการแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมส่งแรงใจให้บุคลากรทุกท่านที่ปฎิบัติงานที่ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มช.

ติดตามผ่านช่องทาง

website : https://bit.ly/2QZ8rQs

Telegram : https://t.me/medcmu/336

Blockdit : https://bit.ly/3aEwfQv

Facebook : https://bit.ly/3gCiiq7

Instagram : https://bit.ly/3gBdroX

Twitter : https://bit.ly/2PqKWzk

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
#COVID19
#รพ.สนามเชียงใหม่2หอหญิง5มช
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts