##โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานรัฐพิธี เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานรัฐพิธี เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ดังนี้
ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายจิระวัฒน์ วงษ์ชารี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
นายอภิชัย พลพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางยุวดี สมขันตรี ครูชำนาญการพิเศษ นายโกมล รัตนดี ครู อันดับ คศ.1 และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


นายทรงเดช บรรเทา หัวหน้างานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้นำนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ณ สถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

Related posts