#สะอาด สะดวก สวยงาม และปลอดภัย มกช ชม วิทยาเขตแห่งรอยยิ้ม และความสุข ครับ

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่

ร่วมแรงร่วมใจกับผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา  รณรงค์ดูความสะอาด พร้อมให้ความสะดวก ในการบริการให้กับนักศึกษาและแขกผู้ไปเยือน อย่างประทับใจ

ประสานใจร่วมพัฒนาสถานที่ ให้ทันสมัยสง่างาม สวยงาม

วางมาตราการอย่างเข้มข้น และเคร่งครัดในการเฝ้าระวัง ให้ทุกคนปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของ โควิด 19  

สมกับเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตแห่งรอยยิ้ม ของเมืองล้านนา ที่จะสร้างความสุข ให้กับทุกท่าน

Related posts