ขอนแก่น – ร.8 จิตอาสาหมุนเวียนบริจาคโลหิต ช่วยเหลือภาวะขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การระบาดของโควิด 19

ขอนแก่น – ร.8 จิตอาสาหมุนเวียนบริจาคโลหิต ช่วยเหลือภาวะขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การระบาดของโควิด 19

 


________ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทหารราบที่ 8 จัดกำลังพลทหารจิตอาสาหมุนเวียนบริจาคโลหิต ค่ายสีหราชเดโชไชย ร่วมส่วนราชการ และประชาชนให้กับคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 ตามนโยบายและโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” เพื่อช่วยเหลือภาวะขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งได้รับผลกระทบขาดแคลนโลหิตอยู่ในขั้นวิกฤต ในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้โลหิตไว้ใช้สำรอง จำนวน 3,150 cc.


________กรมทหารราบที่ 8 ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ผู้มีสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ประชาชนและจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อชาติ” หลังพบยุคโควิดคลังเลือดขาดแคลนหนัก ร่วมบริจาคโลหิต ณ สถานพยาบาลได้ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวโควิด 19

ส่งผลให้มีผู้ไปบริจาคโลหิต ณ สถานที่รับบริจาคต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.ขอนแก่นน้อยลง ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองมีไม่เพียงพอต่อการรองรับการรักษาพยาบาล ซึ่งยังคงมีผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขต่อปัญหาดังกล่าว และให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง กองทัพบก โดย กรมทหารราบที่ 8 จึงได้จัดทำโครงการ “จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อชาติ” ซึ่งเป็นโครงการจากกองทัพบบก โดยมีกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิต ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts