ขอนแก่น – สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.8 เดินเท้าลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษกองทัพบก

ขอนแก่น – สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.8 เดินเท้าลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษกองทัพบก

 


________ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ได้มอบหมายให้ พันเอก อุทัย นิลเนตร เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 พร้อมด้วย คุณสิริกัญญา นิลเนตร ผู้แทนประธานสมาคมทหารบก สาขา กรมทหารราบที่ 8 เป็นผู้แทนในการมอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษกองทัพบก โดยดูแล เสมือนครอบครัวเดียวกัน แทนความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นตามแนวทางนโยบายนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและผู้บัญชาการทหารบก ที่ไม่ทอดทิ้งครอบครัวบุพการีของกำลังพลที่ป่วยทุพพลภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 จำนวน 3 ราย ดังนี้


1.น.ส.สิรามล นิตยารส (บุตรที่มีความต้องการพิเศษ) บุตรของ จ่าสิบเอก สุรชัย นิตยารส สังกัดกองร้อยยานเกาะ กรมทหารราบที่ 8 ณ ค่ายสีหราชเดโชไชย ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2.นายเสนา อุดารักษ์ บิดาของ จ่าสิบเอก วิทยา อุดารักษ์ 8 ณ บ้านพักราชการทหารของกำลังพล กรมทหารราบที่ 8
3.นายไชยณรงค์ ไกรทิพย์ บิดาของ สิบเอก อโนทัย ไกรทิพย์ สังกัด กองร้อยลาดตระเวน และเฝ้าตรวจ กรมทหารราบที่ 8 ณ บ้านพักราชการทหารของกำลังพล กรมทหารราบที่ 8 โดยมีคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารราบที่ 8, คณะนายทหาร และชุดแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร ร่วมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวบุตรที่มีความต้องการพิเศษกองทัพบก


________จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อครอบครัวบุพการีของกำลังพลที่ป่วยทุพพลภาพมาก ดังนั้นการเดินเท้าลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษกองทัพบก ในวันนี้เพื่อเป็นตัวแทนผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพบก ในการดูแลห่วงใย เป็นกำลังใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันได้เข้าร่วมโครงการประกอบอาชีพ มาตรา 35 (7) แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับบริษัทในโครงการ “สร้างโอกาสงานเชิงสังคม และสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ” ของสมาคมแม่บ้านทหารบกร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้พิการและครอบครัว ให้มีรายได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุข และรู้สึกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน ตามนโยบายของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ที่ต้องการให้มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและคู่สมรสรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่พิการทุพพลภาพ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานทำ มีรายได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม อีกทั้งการช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพี่อให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และครอบครัว ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาวซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สนองตอบนโยบายของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและผู้บัญชาการทหารบก ต่อไป


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts