ผบ.ร.8 ไอเดียสุดเจ๋ง จับมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างตัดแต่งผมบุรุษ”

ผบ.ร.8 ไอเดียสุดเจ๋ง จับมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างตัดแต่งผมบุรุษ” ณ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

________ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ “หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างตัดแต่งผมบุรุษ” หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับน้องๆทหารกองประจำการ และสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.8 ภายในหน่วย

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยาการจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถนำมาไปประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้ครอบครัวมีรายได้ โดย ผบ.ร.8 ได้กล่าวให้โอวาท เน้นย้ำให้กำลังพลเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ให้สามารถต่อยอด เป็นอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัวในอนาคตต่อไป ณ กองร้อยยายเกราะ ค่ายสีหราชโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

________ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังพลรวมถึงแม่บ้านภายในหน่วยจึงได้จับมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เพื่อร่วมกันพัฒนาอาชีพช่างตัดผมให้กับน้องๆทหารกองประจำการ และสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.8 เพื่อเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตโดยเน้นการให้บริการและการเสริมแต่งการออกแบบทรงผม ให้มีความรู้ เข้าใจในอาชีพช่างตัดผมให้กับผู้ที่เข้าอบรมจะต้องมีความสามารถที่ครอบคลุมสามารถออกแบบทรงผมตัดผมซอยผมและสระผมได้รวมทั้งการตกแต่งร้านให้เข้ากับสมัยนิยมเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

และสามารถทำได้ครบวงจรในการเลือกประกอบอาชีพในภาระที่ยุคเศรษฐกิจเช่นนี้ กับสภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆนั้นค่อนข้างหายาก อาชีพตัดผมเป็นอาชีพที่ลงทุนน้อย แต่รายรับจำนวนมากอยู่ที่ฝีมือและการบริการ สำหรับประชาชนที่มีความสนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เลขที่ 151 หมู่ที่ 21 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043 -468234-35 โทรสาร 043-468232


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts