#ฟข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ฟข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์

สินในน้ำ มาเข้าเวรรายงาน …………..มันเป็นความตั้งใจที่จริงจังของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล และรองผู้ว่าฯ รัฐพล นราดิศร รองฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ กับการเดินหน้าตรวจคัดกรอง ชนิดที่ตั้งเป้าล้อมกรอบเพื่อควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 ให้ได้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งถือว่าเป็นการท้าทาย อีกทั้งยังเป็นความตั้งใจของท่านผู้ว่าประจญ และรองผู้ว่า รัฐพล และรองผู้ว่า วรวิทย์ ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนชาวเชียง ใหม่ จะได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นปกติกันเสียที แม้ว่ามันจะไม่ได้ดังสมบูรณ์ อย่างในอดีตที่ผ่านมา เพราะว่าเวลานี้ชีวิตของพี่น้องได้เปลี่ยนไป แต่ก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่ง ยังไงมันก็ ยังดีกว่าต้องมาใช้ชีวิตอย่างเช่นทุกวันนี้ …………….โดยท่านพ่อเมืองเชียงใหม่ ขอให้ประชาชนทุกคนต้องตระหนักรู้ พร้อมปฏิบัติตน อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ และปฏิบัติตามมาตร การป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ว่านก่อน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการฯ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่ารายการฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมกันแถลงข่าว รายงานสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่และแนวทางการแก้ไขสถาน การณ์ ……………..โดยท่านผู้ว่าฯได้เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดที่เริ่มต้นจากคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ ได้ทวีความรุนแรงและพบผู้ติดเชื้อกระจายเป็นวงกว้างในหลายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่โดยท่านผู้ว่าประจญ ปรัชญ์สกุล และรองฯรัฐพล นราดิศร รองฯวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินการระดมปิดล้อมและสั่งการทุกอำเภอ จัดตั้งศูนย์แยกกักชุมชน หรือ Community lsolation (CI) เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อในแต่ละอำเภอ พร้อมตรวจค้นหาเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ในแต่ละชุมชน ส่วนสถานการณ์ในช่วงนี้ถือว่าเป็นบวก พบว่าผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้ที่หายป่วยมีจำนวนใกล้เคียงกัน และพบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในเขตเมือง จึงได้มีการลงพื้นที่ค้นหาในเชิงรุกในทุกพื้นที่ เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน และให้ได้รับวัคซีนครบทุกคน ไม่ว่าจะเป็นต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง จะต้องเข้ามาฉีดวัคซีนกันอย่างทั่วถึง ……………ส่วนในเรื่องของวัคซีน ขณะนี้รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาให้จังหวัดเชียงใหม่ครบ 100% ตามจำนวนประชากรในพื้นที่ โดยตั้งเป้าล้อมกรอบเพื่อควบคุมโรคให้ได้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ส่วนทางด้านนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำกับดูแลในเรื่องของโรคโควิด-19 พบว่าจุดที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วนคือ บริเวณตลาดเมืองใหม่ และบริเวณที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่พื้นที่ 3 โซน 15 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือ RED ZONE เพื่อค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อและนำเข้าสู่ระบบการรักษาเร็วที่สุด กรณีที่ไม่มีอาการจะรักษาด้วยระบบ Home lsolation ( HI ) และ Co mmunity lsolayion ( CI ) ส่วนผู้ที่มาตรวจแล้วไม่พบเชื้อ จะได้รับการฉีดวัคซีนทันที ……………วันนี้เป็นวันที่ 2 ของงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 โดยเน้น เที่ยวยี่เป็งวิถีใหม่ปลอดภัย ปลอดโควิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านนายก พิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกที่ใจถึงพึ่งได้ ได้จัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อให้พี่น้องได้มาเที่ยวชม ไม่ต้องไปแออัดกันในเมือง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ท่านนายกฯพิชัย เลิศพงศ์อดิศร มีความตั้งใจขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา เพื่อร่วมฉลองเชียงใหม่ในโอกาสที่มีอายุครบ 725 ปี อีกทั้งยังถือเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวเชียงใหม่ หรือไฮซีซั่น พร้อมด้วยมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเข้มงวด ตามมาตรฐานสาธารณสุข ……………ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ได้มาเที่ยวงานประเพณีเดือนยี่เป็งในปีนี้ เพราะนี่คืองานที่สืบสานประเพณีที่เก่าแก่ของล้านนาที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณ วันนี้เป็นวันที่ 2 แล้ว ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ ที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่ท่านนายกฯพิชัย ได้เนรมิตเพื่อนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ และถือเป็นหน้าเป็นตาของพี่น้องชาวเชียงใหม่อีกด้วย

…………….ออกเวรก่อน……….สินในน้ำ………

Related posts