#นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น “รับการฉีดวัคซีนป้องกัน (COVID-19) เข็มที่ 2 Pfizer”

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะครู ผู้ฝึกสอนกีฬา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น นำนักเรียน จำนวน 382 คน “รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 Pfizer”

โดย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ณ ขอนแก่น Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างภูมิคุ้นกันหมู่ให้กับนักเรียน หลังจากที่นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer แล้ว จะต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการความผิดปกติของตนเองออกไปอีก 2 สัปดาห์ โดยให้หยุดพักไม่ต้องออกกำลังกาย หรือกิจกรรมใช้แรงหนักๆ ส่วนกิจกรรมอื่นๆ สามารถทำได้ตามปกติ ดื่มน้ำเยอะๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ

Related posts